Koronawirus — twoja społeczność i ty -perspektywa danych

Spis treści

 • Potrzebujemy działającego systemu opieki zdrowotnej
 • To nie jest jak grypa
 • “Nie panikujmy, spokojnie” nie pomaga
 • Nie chodzi tylko o ciebie
 • Musimy wypłaszczyć krzywą
 • Reakcja społeczeństwa robi różnice
 • Konkluzja

Potrzebujemy działającego systemu opieki zdrowotnej

Zaledwie 2 lata temu, Rachel (autorka) zachorowała na pewne schorzenie mózgu, które zabija 1/4 ludzi, którzy na nie zachorują, a pozostałe 1/3 zostawia z permanentnym niedowładem umysłowym. Pozostali kończą z nieuleczalnymi problemami ze wzrokiem i słuchem.
Rachel trzęsła się, gdy wczołgała się na szpitalny parking. Miała na tyle szczęścia, że otrzymała odpowiednią diagnozę, opiekę i leczenie. Jakiś czas potem, Rachel była z powrotem w dobrym zdrowiu. Szybki dostęp do opieki zdrowotnej prawie na pewno sprawił, że żyje.

Namiot używany przez włoskie służby
Namiot używany przez włoskie służby

To nie jest jak grypa

Śmiertelność grypy oscyluje w okolicach 0.1% zarażeń. Marc Lipsitch, dyrektor Centrum Badań nad Dynamiką Chorobob Zakaźnych z Uniwersytetu Harvarda estymuje, że covid-19 ma śmiertelność na poziomie 1–2%. Najnowsze epidemiologiczne modelowanie,w lutym w Chinach,stwiedziło śmiertelność na poziomie 1.6%, czyli szesnastokrotnie wyższe, niż grypa 1 (dość konserwatywna estymacja, gdyż wskaźniki mogą pójść w górę, gdy system nie będzie dawał rady). Obecne prognozy przewidują, że covid-19 zabije 10x więcej ludzi niż grypa (a modelowanie Eleny Grewal, byłej dyrektor data science w Airbnb, wskazuje nawet na 100-krotność, w nagjroszym wypadku).

Jak będzie wyglądać wykres za 2 tygodnie lub 2 miesiące?

“Nie panikujmy, spokojnie” nie pomaga

Jedną z powszechnych odpowiedzi jaką widujemy w mediach społecznościowych jest “nie panikujmy”, “spokojnie”. Powiedzmy, że nie jest to zbyt pomocne. Nikt nie sugeruje że panika jest właściwą odpowiedzią. Z jakiegoś powodu, “spokojnie” jest popularną reakcją w niektórych kręgach (ale nie wśród epidemiologów). Być może “spokojnie” pomaga niektórym ludziom poczuć się lepiej w kwestii swojej inercji lub sprawia, że czują się lepiej, niż ludzie, którzy w ich wyobraźni biegają w kółko jak kurczak bez głowy.

 • unikaj dużych skupisk ludzkich
 • odwołaj wydarzenia
 • pracuj z domu, jeśli to możliwe
 • myj często ręce, wychodząc i wchodząc do domu
 • unikaj dotykania twarzy, zwłaszcza poza domem (bardzo trudne!)
 • Dyzenfekuj powierzchnuie i opakowania (wirus może być aktywny 9 dni na powierzchni, choć wciąż tego nie wiemy na pewno)

Nie chodzi tylko o ciebie

Jeśli jseteś poniżej 50, nie jestes w grupie ryzyka takich jak słabszy system immunologiczny, schorzenia kardiologiczne, paliłeś papierosy lub byłeś przewlekle chory, możesz mieć pewien spokój, że covid-19 raczej cię nie zabije. Natomiast to jak na niego odpowiesz ma luczowe znaczenie. Masz wciąż dużą szansę zakażenia się oraz przekazania wirusa dalej. Uśredniając, jedna zainfekowana osoba przekazuje wirusa dwóm kolejnym, które również przekazuja go dalej, zanim ukażą się pierwsze symptomy. Jeśli masz rodziców lub dziadków o których się troszczysz i planujesz spędzić z nimi jeszcze trochę czasu, to życie z myślą, że ich zaraziłeś, może być ciężkim brzemieniem.

Musimy wypłaszczyć krzywą!

Niesamowicie ważne jest, by zwolnić tempo rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ możemy wtedy dać czas szpitalom, by zajęli się pacjentami w potrzebie. Oto co oznacza “wypłaszczenie krzywej”, jasno pokazane jest na tym wykresie:

Pozostanie poniżej wykropkowanej linii jest najważniejsze

Reakcja społeczeństwa robi różnice

Tak jak już pisaliśmy, matematyka nei jest pewna. Chińczycy już pokazali, że można zredukować zasięg wirusa poprzez ekstremalne kroki. Innym przykładem jest Wietnam, gdzie krajowa kampania ( w tym piosenka-hit!) szybko zmobilizowały społeczeństwo i sprawiły, że właściwe zachowania zostały szybko przyjęte.

Wpływ różnych działań (oś X- czas, oś Y- umieralność/100k mieszkanców)
Większość biednych Amerykanów nie ma chorobowego i musi iść do pracy.

Konkluzje

Wirus Covid-19 to poważna sprawa społeczna i możemy, powinniśmy, musimy, pracować, by zmniejszyć jego rozprzestrzenianie się.

 • unikanie dużych skupisk ludzkich
 • odwołanie wydarzeń
 • praca z domu, jeśli to możliwe
 • mycie często rąk, wychodząc i wchodząc do domu
 • unikanie dotykania twarzy, zwłaszcza poza domem =
 • Dyzenfekuj powierzchnie i opakowania (wirus może być aktywny 9 dni na powierzchni, choć wciąż tego nie wiemy na pewno)

--

--

CEO @ Valueships; COO @ Stanversity; Ph.D. on SaaS Pricing; ex-McKinsey; Wroclaw, Poland; Husband & Dad

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maciek Wilczyński

Maciek Wilczyński

48 Followers

CEO @ Valueships; COO @ Stanversity; Ph.D. on SaaS Pricing; ex-McKinsey; Wroclaw, Poland; Husband & Dad